Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

 

Ośrodek Wypoczynkowy "KALWA"  w Pasymiu
jest wpisany do „Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych”
dla województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem OD/28/0002/16.

 

Mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyjazd lub na turnus rehabilitacyjny.

W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
w Urzędzie właściwym dla miejsca Państwa zamieszkania.

Do wniosku należy, przede wszystkim,dołączyć
wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .

 

Szczegółowe informacje o kosztach i warunkach pobytu zawiera zakładka   CENNIK

  

 Serdecznie zapraszamy!